Login

TRANE WALL TYPE Fixspeed#5 BRAVO / WALL TYPE Inverter#5 BravO Inverter ปี 2017

TRANE WALL TYPE Fixspeed#5 BRAVO / WALL TYPE Inverter#5 BravO Inverter ปี 2017

แอร์ TRANE รุ่นติดผนัง BRAVO เบอร์ 5 R-32 ปี 2017
-  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี,อะไหล่ 1 ปี
-  ทำงานเงียบ ประหยัดไฟสูงกว่ามาตรฐานเบอร์ 5
-  ชุดท่อสำเร็จ 4 เมตร

รุ่น ขนาด ไฟ Compressor ราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้ง ราคารวมค่าติดตั้ง
MCWE09GB5 / TTKE09GB5 9,400 220 ROTARY 11,000.- 3,000.- 14,000.-
MCWE12GB5 / TTKE12GB5 12,700 220 ROTARY 13,000.- 3,000.- 16,000.-
MCWE15GB5 / TTKE15GB5 15,200 220 ROTARY 17,000.- 3,500.- 20,500.-
MCWE18GB5 / TTKE18GB5 18,300 220 ROTARY 19,500.- 3,500.- 23,000.-
MCWE24GB5 / TTKE24GB5 25,300 220 SCROLL 29,500.- 4,000.- 33,500.-

 

แอร์ TRANE รุ่นติดผนัง BRAVO Inveter R-410a เบอร์ 5 ปี 2017
-  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี,อะไหล่ 1 ปี
-  ทำงานเงียบ ประหยัดไฟสูงกว่ามาตรฐานเบอร์ 5
-  ชุดท่อสำเร็จ 4 เมตร

รุ่น ขนาด ไฟ Compressor ราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้ง ราคารวมค่าติดตั้ง
MCWA09BB5 9,200 220 ROTARY 17,500.- 3,000.- 20,500.-
MCWA12BB5 12,100 220 ROTARY 19,500.- 3,000.- 23,500.-
MCWA18BB5 18,300 220 ROTARY 26,000.- 3,500.- 29,500.-
MCWA24BB5 24,000 220 ROTARY 39,500.- 4,000.- 43,500.-

 เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  TRANE แบบติดผนัง 
1. ราคาเฉพาะเครื่อง คือราคาพร้อมส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ราคาพร้อมติดตั้ง (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)
3. ขนาดท่อตามมาตรฐาน ความยาวท่อไม่เกิน 4 เมตร หากเกินจาก 4 เมตร คิดเพิ่มดังนี้
    3.1  ขนาด 12,000 บีทียู แต่ไม่เกิน 26,000 บีทียู เมตรละ 400 บาท
    3.2  ขนาด 30,000 บีทียู แต่ไม่เกิน 41,000 บีทียู เมตรละ 700 บาท
        (ท่อพร้อมฉนวน สายไฟ และท่อน้ำทิ้งพีวีซีสีเทา)
4. สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้า พร้อมสายไฟตามมาตรฐาน ความยาวสายไฟเมนเข้าเครื่องยาวไม่เกิน 10 เมตร หากเกิน 10 เมตร คิดเพิ่มดังนี้
    4.1  ขนาด 12,000 บีทียู แต่ไม่เกิน 26,000 บีทียู (ไฟ 220V) เมตรละ 40 บาท
5. ฟรี.!..อุปกรณ์การติดตั้งอื่น ๆ
    5.1  ขายางรองเครื่อง หรือ ขาแขวนคอยล์ร้อน
    5.2  รางครอบท่อ PCV 1 ชุด (1 ชุด= ราง 2 เมตร+ข่องอ1ชิ้น+หัวครอบ1อัน) หากเกินจากนี้คิดเพิ่มดังนี้
        5.2.1  รางครอบท่อ เส้นละ 500 บาท (2 เมตร)
        5.2.2  หัวครอบ ข้อต่อ ข้องอ ชิ้นละ 100 บาท
6. ท่อน้ำทิ้ง ใช้ท่อพีวีซีสีเทาเท่านั้น   

ค่าติดตั้งแอร์แบบติดผนัง
     ขนาด/BTU     ไฟ     ค่าติดตั้ง
   9,000-12,000    220    2,500.-
 15,000-18,000    220    3,000.-
 20,000-25,000    220    3,500.-

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH