Login

MITSUBISHI HEAVY DUTY SRK-CRV/CRS และ Inverter 2018

MITSUBISHI HEAVY DUTY SRK-CRV/CRS และ Inverter  2018

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY JETFLOW แบบติดผนัง รุ่น  Deluxe Type ปี 2018

 -แผ่นกรองอากาศ Natural Enzyme Filter
 -Jet Engine Technology เทคโนโลยีการกระจายอากาศ
 -Compact Design รูปทรงกระทัดรัด สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีความกว้างของผนังเพียง 33 ซม.
 -รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี

รุ่น ขนาด ราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้ง ราคารวมค่าติดตั้ง
SRK-10CRV-S1 9,000 11,900.- 3000.- 14,900.-
SRK-13CRV-S1 12,000 13,900.- 3000.- 16,900.-

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY JETFLOW  3D AUTO กระจายลม 8 ทิศทางแบบติดผนัง รุ่น  Deluxe Type ปี 2018
 -Allergy Clear Inzyme Filter
 -แผ่นฟอกอากาศ Solar Filter
 -Coefficient of Performance ระบบตรวจวัดระดับอุณหภูมิว่า มีความร้อนหรือความเย็นภายในห้องมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ปล่อยพลังงานออกมาอย่างเต็มที่
 -Jet Engine Technology เทคโนโลยีการกระจายอากาศ
 -Compact Design รูปทรงกระทัดรัด สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีความกว้างของผนังเพียง 33 ซม.
 -รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี

รุ่น ขนาด ราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้ง ราคารวมค่าติดตั้ง
SRK-10CRS-S1 9,000 12,500.- 3000.- 15,500.-
SRK-13CRS-S1 12,000 14,500.- 3000.- 17,500.-
SRK-18CRS-S1 18,000 25,000.- 3500.- 29,000.-
SRK-25CRS-S1 24,000 34,000.- 4000.- 37,500.-

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบติดผนัง รุ่น  INVERTER ปี 2018
 -Allergy Clear Inzyme Filter
 -แผ่นฟอกอากาศ Solar Filter
 -Coefficient of Performance ระบบตรวจวัดระดับอุณหภูมิว่า มีความร้อนหรือความเย็นภายในห้องมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ปล่อยพลังงานออกมาอย่างเต็มที่
 -Jet Engine Technology เทคโนโลยีการกระจายอากาศ
 -Compact Design รูปทรงกระทัดรัด สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีความกว้างของผนังเพียง 33 ซม.
 -รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี

รุ่น ขนาด ราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้ง ราคารวมค่าติดตั้ง
SRK10YLV-S 9,000 18,500.- 3,000.- 21,500.-
SRK13YLV-S 12,000 21,500.- 3,000.- 24,500.-
SRK18YLV-S 18,000 30,500.- 3,500.- 34,000.-
SRK24YLV-S 24,000 41,000.- 4,000.- 45,000.-

 เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  MITSUBISHI HEAVY DUTY 
1. ราคาเฉพาะเครื่อง คือราคาพร้อมส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ราคาพร้อมติดตั้ง (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)
3. ขนาดท่อตามมาตรฐาน ความยาวท่อไม่เกิน 4 เมตร หากเกินจาก 4 เมตร คิดเพิ่มดังนี้
         ขนาด 9,000 บีทียู แต่ไม่เกิน 26,000 บีทียู เมตรละ 400 บาท
   (ท่อพร้อมฉนวน สายไฟ และท่อน้ำทิ้งพีวีซีสีเทา)
4. สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้า พร้อมสายไฟตามมาตรฐาน ความยาวสายไฟเมนเข้าเครื่องยาวไม่เกิน 10 เมตร หากเกิน 10 เมตร คิดเพิ่มดังนี้
         ขนาด 9,000 บีทียู แต่ไม่เกิน 26,000 บีทียู (ไฟ 220V) เมตรละ 40 บาท
5. ฟรี.!..อุปกรณ์การติดตั้งอื่น ๆ    
    5.1  ขายางรองเครื่อง หรือ ขาแขวนคอยล์ร้อน
    5.2  ขาแขวนคอยล์เย็น (เว้นกรณีตั้งพื้น)
    5.3  รางครอบท่อ PCV 1 ชุด (1 ชุด= ราง 2 เมตร+ข่องอ1ชิ้น+หัวครอบ1อัน) หากเกินจากนี้คิดเพิ่มดังนี้
        5.3.1  รางครอบท่อ เส้นละ 500 บาท (2 เมตร)
        5.3.2  หัวครอบ ข้อต่อ ข้องอ ชิ้นละ 100 บาท
6. ท่อน้ำทิ้ง ใช้ท่อพีวีซีสีเทาเท่านั้น 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH