Login

CENTRAL AIR แบบตั้ง/แขวนเบอร์5รุ่น EFN และมอก. ES น้ำยา R-410a 2018

CENTRAL AIR แบบตั้ง/แขวนเบอร์5รุ่น EFN และมอก. ES น้ำยา R-410a 2018

แอร์ CENTRAL AIR แบบตั้ง/แขวน EFN Series เบอร์ 5 ปี 2018

-  CFH-EFN Series แบบตั้ง/แขวน เบอร์5 รุ่น EFN รีโมทมีสาย AUTO-SWING
-  ตัวเครื่องผลิตจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับอาคาร สำนักงาน และที่อยู่อาศัย เข้าได้กับทุกการตกแต่ง
-  ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และ มาตรฐาน มอก. 2134/2545 สารความเย็น R-410a
-  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี , อะไหล่ 1 ปี

รุ่น ขนาด ไฟ Compressor ราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้ง ราคารวมค่าติดตั้ง
CFH-410EFN13 / CCS-410EFN13 12700 220 ROTARY 20,500.- 4,000.- 24,500.-
CFH-410EFN15 / CCS-410EFN15 15100 220 ROTARY 21,000.- 4,500.- 25,500.-
CFH-410EFN18 / CCS-410EFN18 18500 220 ROTARY 21,500.- 4,500.- 26,000.-
CFH-410EFN25-1 / CCS-410EFN25-1 25800 220 ROTARY 24,500.- 5,000.- 29,500.-
CFH-410EFN28-1 / CCS-410EFN28-1 28300 220 ROTARY 31,500.- 5,500.- 37,000.-
CFH-410EFN30 / CCS-410EFN30 30800 220 ROTARY 32,500.- 5,500.- 38,000.-
CFH-410EFN33 / CCS-410EFN33 33100 220 SCROLL 35,000.- 6,000.- 41,000.-
CFH-410EFN36 / CCS-410EFN36 36200 220 SCROLL 36,500.- 6,000.- 42,500.-
CFH-410EFN36-1 / CCS-410EFN36(A)-1 36200 380 SCROLL 39,500.- 6,500.- 46,000.-
CFH-410EFN40 / CCS-410EFN40(A) 40900 380 SCROLL 46,000.- 7,500.- 53,500.-
*รีโมทไร้สายเพิ่ม 500 บาท

แอร์ CENTRAL AIR แบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น ES Series มอก.2134/2545 และรุ่นมาตรฐาน น้ำยา R-410a ปี 2018
-  ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ / รีโมทแบบมีสาย
-  ระบบหน่วงเวลา 3 นาที เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์
-  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และอะไหล่ 1 ปี

รุ่น ขนาด ไฟ Compressor ราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้ง ราคารวมค่าติดตั้ง
CFH-ES 09-12 / CCS-410ES 09 9,212 220 ROTARY 14,000.- 4000.- 18,000.-
CFH-ES 09-12 / CCS-410ES 12 12,283 220 ROTARY 14,500.- 4000.- 18,500.-
CFH-ES 16-20 / CCS-410ES 16 16,378 220 ROTARY 17,000.- 4500.- 21,500.-
CFH-ES 16-20 / CCS-410ES 18 18,425 220 ROTARY 17,500.- 4500.- 22,000.-
CFH-ES 16-20 / CCS-410ES 20 20,131 220 ROTARY 18,000.- 5000.- 23,000.-
CFH-ES 25-28 / CCS-410ES 25 25,590 220 ROTARY 21,000.- 5000.- 26,000.-
CFH-ES 25-28 / CCS-410ES 28 27,637 220 ROTARY 22,000.- 5500.- 27,500.-
CFH-ES 30 / CCS-410ES 30 30,367 220 ROTARY 26,000.- 5500.- 31,500.-
CFH-ES 33-36 / CCS-410ES 33 33,438 220 ROTARY 28,000.- 6000.- 34,000.-
CFH-ES 33-36 / CCS-410ES 36 36,508 220 SCROLL 32,500.- 6000.- 38,500.-
CFH-ES 33-36 / CCS-410WTS 36 36,508 220 SCROLL 33,500.- 6000.- 39,500.-
CFH-ES 38 / CCS-410ES 38 38,214 220 SCROLL - 7000.- -
CFH-ES 38 / CCS-410WTS 38 38,214 220 SCROLL - 7000.- -
CFH-ES 41-48 / CCS-410ES 41 40,944 220 SCROLL - 7000.- -
CFH-ES 41-48 / CCS-410WTS 41 40,944 220 SCROLL - 7000.- -
CFH-ES 33-36 / CCS-410ES 33(A) 33,438 380 ROTARY - 6500.- -
CFH-ES 33-36 / CCS-410ES 36(A) 36508 380 ROTARY - 6500.-  
CFH-ES 33-36 / CCS-410WTS 36(A) 36508 380 ROTARY - 6500.- -
CFH-ES 33-36 / CCS-410WTS 36(A) 38214 380 SCROLL - 7500.- -
CFH-ES 38 / CCS-410WTS 38(A) 38214 380 SCROLL - 7500.- -
CFH-ES 41-48 / CCS-410ES 41(A) 40944 380 SCROLL - 7500.- -
CFH-ES 41-48 / CCS-410WTS 41(A) 40944 380 SCROLL - 7500.- -
CFH-ES 41-48 / CCS-410WTS 44(A) 44015 380 SCROLL - 8500.- -
CFH-ES 41-48 / CCS-410WTS 48(A) 48109 380 SCROLL - 8500.- -
CFH-ES 56-60 / CCS-410WTS 56(A) 56298 380 SCROLL - 9500.- -
CFH-ES 56-60 / CCS-410WTS 60(A) 60051 380 SCROLL - 9500.- -
  **รีโมทไร้สาย เพิ่ม 500 บาท

เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง/แขวนและตู้ตั้งพื้น   อัตราค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH